100 دقیقه مکالمه درون شبکه به مدت 20 روز
 4000 تومان اعتبار اولیه
 بسته اینترنتی 1.5 گیگا بایتی به مدت 20 روز
  • ارسال به همه نقاط ایران

  • ارسال در سریع ترین زمان

  • پرداخت با همه کارت های شبکه شتاب

سیم کارت اعتباری هواداری مهدی رحمتی

20,000 تومان

ویژه طرفداران کاپیتان محبوب استقلالهمراه با عکس و امضای سید مهدی رحمتی
 100 دقیقه مکالمه درون شبکه به مدت 20 روز
 4000 تومان اعتبار اولیه
 بسته اینترنتی 1.5 گیگا بایتی به مدت 20 روز